O nás

   V roku 2021 si Stavebno-obchodná firma Žabecký, s.r.o. pripomína 30. výročie vzniku. Vývoj firmy prešiel, tak ako aj vývoj spoločnosti, niekoľkými fázami, a to až do dnešnej podoby.

   Spočiatku spoločnosť fungovala na základe živnostenského oprávnenia. K založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným došlo v roku 1999 ako Stavebná firma Žabecký, s.r.o., potom sa spoločnosť premenovala na Stavebno-obchodná firma Žabecký, s.r.o., ktorá pôsobí do dnešného dňa.

   Sprvu bola činnosť spoločnosti zameraná primárne na stavebnú činnosť a inžinierske siete. Spoločnosť postupne expandovala, čo sa prejavilo v nutnosti zaistiť si v roku 2006 vlastné administratívne a technické zázemie a skladové priestory. Od tohto momentu spoločnosť získala silné priestorové zázemie vhodné na obchodnú činnosť a neskôr došlo k postupnom rozšírení o priestory pre Pílu – porez a uskladnenie reziva.

   Všetky vyššie uvedené aktivity majú jedno spoločné, a to že spĺňajú najvyššie kritéria kvality. Stavebno-obchodná firma Žabecký, s.r.o., disponuje rozmanitým vozovým parkom, tak aby mohli byť k spokojnosti uspokojené všetky požiadavky zákazníka.

Naše realizácie

Kancelária

Stará Košická 7
044 12 Nižný Klátov
IČO: 45905690

DIČ: 2023129724
IČ DPH: 2023129724

Kontakty

Kancelária: 0905 743 414
Píla: 0905 312 599
Konateľ: 0905 606 903
e-mail: miro.zabecky@netkosice.sk

Copyright © 2021 - Stavebno - obchodná spoločnosť Žabecký s.r.o., design by Stylecom. All rights reserved

Vyhľadávanie